Przebieg terapii

Przebieg terapii:

Twoje zdrowie oraz zadowolenie z przeprowadzonych usług są dla mnie najważniejsze! Terapię przygotowuję specjalnie na indywidualne potrzeby Pacjentów. Cena poszczególnych zabiegów uwarunkowana jest rodzajem i długością trwania leczenia.

Pierwsza wizyta

Celem spotkania jest rozpoznanie problemu, z którym Pacjent zgłasza się do gabinetu by rozpocząć leczenie.

Podczas pierwszej wizyty zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad i badanie kliniczne. Choć wskazanie konkretnej patologii następuje często w toku wywiadu, to z myślą o uściśleniu rozpoznania i potwierdzeniu potencjalnej dysfunkcji korzystam z rozbudowanego protokołu diagnostycznego, zawierającego szeroką gamę dodatkowych testów klinicznych.

Zgromadzenie informacji o dolegliwościach Pacjenta służy wskazaniu przyczyny niedomagania, co z kolei pozwala wdrożyć optymalną procedurę terapii.

Plan leczenia

I

Leczenie objawowe / „pierwsza pomoc”

Najczęstszym powodem konsultacji u specjalisty z dziedziny fizjoterapii jest ból. W pewnym momencie staje się on zbyt dokuczliwy, a pacjent nie może sam sobie z nim poradzić. Ból zaburza prawidłowe funkcjonowanie, ogranicza codzienną aktywność na polu prywatnym i zawodowym.

Właśnie dlatego, zanim przejdę do leczenia przyczyny pierwotnej będącej źródłem dolegliwości, koncentruję się na przywróceniu Pacjentomutraconej sprawności. Na tym etapie stosuję przede wszystkim techniki służące wyeliminowaniu bólu – wyciszeniu struktur będących jego generatorami.

II

Leczenie przyczynowe

Kolejny etap leczenia rozpoczyna się wraz z wyeliminowaniem dolegliwości bólowych bądź zmniejszeniem ich do takiego stopnia, który umożliwia przywrócenie sprawności. Jest to stosowny moment, aby wskazać pierwotną przyczynę będącą źródłem wcześniejszych objawów i dolegliwości – w ten sposób zapobiegamy nawrotowi niedomagania. Etap ten, będący wyrazem holistycznego spojrzenia na Pacjenta, pozwala ustrzec Go przed kolejnymi incydentami bólowymi.

Na tym etapie analizujemy ruch, postawę, nawyki, stereotypy ruchowe Pacjenta. Dobieramy ćwiczenia mające skorygować ewentualne nieprawidłowości. Wdrażamy procedury zmierzające do przeprogramowania nieodpowiednich wzorców ruchowych, leżących u podstaw dolegliwości Pacjenta.

III

Trening sportowy, doskonalenie ruchu

Moi Pacjenci otrzymują szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanych im aktywności fizycznych. Wiele osób potrzebuje dodatkowych zajęć koncentrujących się na specyfice elementów ulubionych dyscyplin sportowych, hobby czy czynności zawodowych, do których chciałyby powrócić. Jeśli wcześniejsze etapy leczenia zakończyły się sukcesem, możemy zaproponować Pacjentowi trening uwzględniający Jego indywidualne potrzeby i zainteresowania, związany zwykle z bardziej intensywnym wysiłkiem.

Na tym etapie koncentrujemy się na odpowiednim wykorzystaniu siły mięśniowej potrzebnej do ergonomicznego wykonania zadań ruchowych. Nieumiejętnie prowadzona aktywność sportowa bądź też długotrwałe wykonywanie czynności zawodowych lub innych prowadzą często do kontuzji i przeciążeń. Możemy temu zapobiec, stosując specjalnie ukierunkowany trening, przygotowany z myślą o indywidualnej aktywności ruchowej. Nauka prawidłowego wykonania i kontroli mięśniowej złożonych czynności służy ochronie Pacjentów przed czynnikami ryzyka.

Trójetapowy model terapii gwarantuje, że Pacjent będzie mógł cieszyć się pełnią sił i sprawnością jak najdłużej. Kompleksowe podejście do problemu przekłada się na jego trwałe rozwiązanie.